Instructiuni montaj turbosuflanta auto

Înainte de a instala turbosuflanta este important să fie descoperită cauza care a dus la defectarea acesteia

IMPORTANT:

1. Curăţati tubulatura filtrului de aer. Curăţaţi intercooler-ul de urmele de ulei, în caz contrar motorul poate face autoaprindere. 2. Măsuraţi cu ajutorul unui manometru profesional presiunea uleiului din interiorul motorului. Măsurarea se face prin demontarea sondei de ulei şi montarea manometrului. Presiunea uleiului trebuie să fie de 1,2 bari la ralanti şi peste 3 bari când motorul este turat.

[1] Garnitura acoperă sau obturează o parte din conducta de ungere – dacă alimentarea cu ulei a turbosuflantei este obturată sau materialul din care este realizată garnitura se dezintegrează, se poate ajunge la blocarea conductei de alimentare cu ulei.

[2] Garnitura este instalată corect şi nu obtureaza conducta de ungere. Folosirea substanţelor de etanşare (ex.: silicon) nu este recomandată în special la conducta şi sistemul de ungere. Excesul de material poate obtura sau bloca total sistemul de ungere. 4. Folosiţi întotdeauna uleiul şi cantitatea recomandată de producătorul autovehiculului dumneavoastră în manualul de service.
5. Montajul unei alte turbosuflante decât cea care a fost recomandată de producător poate duce la distrugerea compresorului sau a motorului, implicit la pierderea garanţiei.

INSTALAREA TURBOSUFLANTEI

– Toate furtunele de conectare ale turbosuflantei trebuie să fie curăţate de urme de ulei şi fără defecte.
– Filtrul de aer, tubulatura şi carcasa acestuia trebuie să fie curăţate bine de orice urme de praf, ulei sau alte materiale.
– Verificaţi filtrul epurator şi carcasa acestuia, înlocuiţi-l dacă este nevoie.
– Demontaţi garniturile vechi şi curăţaţi bine conductele de evacuare ale motorului de orice urmă de material, suprafeţele de contact trebuie să fie plane.
– Introduceţi ulei nou de motor pe orificiul de ungere al turbosuflantei apoi învârtiţi palele compresorului cu mâna de câteva ori – acestea ar trebui să se mişte liber. Notă: Este normal să existe o mică toleranţă(joc) în axul turbosuflantei (axial).
– Verificaţi dacă furtunele nu sunt turtite sau îndoite.
– Verificaţi conducta de ungere să nu fie foarte aproape de o sursă de cladură intensă.

[3] Nivelul uleiului este corect dar conducta de ungere este deteriorată – simptomele acestei situaţii sunt scurgerile de ulei din turbosuflantă.
– Faceţi schimbul de ulei şi filtre (filtrul de aer, ulei si combustibil).
– Dacă este posibil, învârtiţi motorul până în punctul de a porni, de mai multe ori (aproximativ 10 secunde), pentru a facilita prima ungere a turbosflantei.Porniţi motorul şi ţineţi-l la ralanti timp de 3 – 4 minute înainte să îl turaţi. 
Verificaţi dacă există pierderi de gaze de eşapament sau aer.
– Opriţi motorul şi verficaţi din nou nivelul uleiului.
[4] Nivelul uleiului este peste marcajul maxim – în această situaţie se va bloca circuitul de ungere şi vor aparea scurgeri de ulei din turbosuflantă.

[5] Nivelul uleiului este corect, între marcajele minim şi maxim de pe jojă.
[6] Presiunea mare din carterul motorului poate duce la pierderea uleiului prin semisegmenţii turbosuflantei.